EDUCATION

CENTRE

EDUCATION CENTRE

 

 

Centrum Korepetycji i Szkoła językowa znajdująca się
w budynku Champion Academy. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych i czynnych nauczycieli, lektorów, native speakerów. Nasza oferta skierowana jest dla dzieci przedszkolnych, szkolnych, dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dorosłych i seniorów. Prowadzimy zajęcia indywidualne, w parach, małych grupach oraz szkolenia dla firm.

CHARAKTER ZAJĘĆ

 W zależności od twoich potrzeb zajęcia będą miały charakter:
– korepetycji ze spraw bieżących,
-pomoc w zadaniach domowych
– przygotowanie do egzaminów 8 klasy
-przygotowanie do egzaminów maturalnych
-kursy przygotowawcze do certyfikatów językowych

SZKOŁA JĘZYKOWA

język angielski

język niemiecki

język włoski

KOREPETYCJE PRZEDMIOTOWE

matematyka

język polski

chemia

Centrum Wsparcia Dziecka

R

Centrum Wsparcia Dziecka obejmuje zajęcia logopedyczne oraz naukę czytania i pisania. Logopedia zajmuje się etiologią i patogenezą zaburzeń mowy, ich rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz usuwaniem. Jest to również wychowanie pod względem mowy, czuwanie nad jej rozwojem i doskonalenie oraz ewentualną poprawą, gdy odchyla się ona od normy. Zajęcia polegają na oddziaływaniu na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości.

R

Do zadań naszego logopedy, należą:
kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i w szkole, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
doskonalenie mowy już ukształtowanej, usuwanie wad mowy, nauczanie mowy (mówienia i rozumienia)
w wypadku jej braku lub utraty, usuwanie zaburzeń głosu,
usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.